PUSH 330 OD

Thành phần:

– Cyhalofop-butyl … 300g/l
– Ethoxysulfuron … 30g/l
– Phụ gia … 670g/l

Quy cách: Chai 100ml và chai 250ml

 

WINDUP 500EC

Thành phần:

– Pretilachlor… 500g/l

– Chất an toàn Fenclorim … 150g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 50ml và chai 360ml

 

THUỐC TRỪ SÂU: TT BITE 30SC
Thành phần:  
- Indoxacarb………………..15% W/w
- Chlorfuazuron………………..15% W/w
- Phụ gia………………………70% W/w
 Quy cách: chai 50ml.
THUỐC TRỪ NHỆN GIÉ: Rebat 20SC
Thành phần:
- Pyridaben.............................150g/l
- Fenpyroximate.......................50g/l
Quy cách: Chai 240ml
Biomycin 40.5WP
Thành phần hoạt chất: Bronopol
Qui cách: gói 18g
 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 22722143 | Online: 9