RADAZ 750WP

Thành phần:

– Niclosamide … 700g/kg

– Metaldehyde …. 50g/kg

– Phụ gia …. 250g/kg

Quy cách: Gói 35g, gói 70g và gói 100g.

TT- SNAILTA GOLD 750WP

Thành phần:

– Niclosamide … 750g/kg

– Phụ gia …. 250g/kg

Quy cách: Gói 35g, gói 70g và gói 100g.

 

 
TANTHANH – OC 760WP

Thành phần:

– Niclosamide … 760g/kg

– Phụ gia …. 240g/kg

Quy cách: Gói 70g và gói 100g.

CHUBECA 1.8SL

Thành phần:

– Polyphenol… 1.8g/l (chiết xuất từ Oroxylum indicum và Salix babylonica)

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Gói 30ml và chai 360ml

TT-BIOMYCIN 40.5WP

Thành phần:

– Bronopol … 40.5% W/w

– Phụ gia … 59.5 % W/w

Quy cách: gói 18g

 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23192668 | Online: 21