Thuốc bảo vệ thực vật
TT KEEP 300SC

Thành phần: 
–  Fenoxanil 200 g/l
–  Hexaconazole 100 g/l
–  Phụ gia và dung môi: 700 g/l
  Quy cách: 200ml

 

PLASTI MULA 1SL

Thành phần:

– Polyphenol chiết xuất từ than bùn và lá, vỏ thân cây xoài (Mangifera indica L… 1g/l)

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Gói 20ml và chai 240ml

CHUBECA 1.8SL

Thành phần:

– Polyphenol… 1.8g/l (chiết xuất từ Oroxylum indicum và Salix babylonica)

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Gói 30ml và chai 360ml

 

LACASOTO 4SP

Thành phần: Sophora japonica L.Schott… 4g/kg

Quy cách: 10g, 18g và 100g

 

CHOCASO 0.11SL
Thành phần:
 

– Polyphenol chiết xuất từ than bùn và lá cây vải (Litchi chinesis sonn) 0.11g/l

– Phụ gia và dung môi: vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 240ml

 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23368527 | Online: 27