TT – ANONIN 1EC

Thành phần:

– Annonin 1% w/w

– Phụ gia và dung môi vừa đủ 100% w/w

Quy cách: Chai 250ml

QUY TRÌNH “SỨC MẠNH SINH HỌC” TRÊN LÚA
Quy trình 5 bước tạo nên sức mạnh sinh học của công ty Tân Thành
HELIX 15GB

Thành phần:

– Metaldehyde … 15% w/w

– Chất phụ gia … 85% w/w

Quy cách: Gói 800g

TT – OCCA 750WP

Thành phần:

– Niclosamide Olamine….700g/kg

– Metaldehyde … 50g/kg

– Phụ gia … 250g/kg

Quy cách: Gói 100g

RADAZ 750WP

Thành phần:

– Niclosamide … 700g/kg

– Metaldehyde …. 50g/kg

– Phụ gia …. 250g/kg

Quy cách: Gói 35g, gói 70g và gói 100g.

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 19472412 | Online: 15