TRI 75 WDG
Thành phần  
- Tricyclazole…………..…….75%w/w
- Phụ gia……………………..25%w/w
 Quy cách: gói 100g.
      

TRI 75WG - 100g - mặt trước                                               TRI 75WG - 100g - mặt sau 

       

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 
Tri 75 WDG  là thuốc trừ bệnh có tính lưu dẫn mạnh, có tác dụng phòng và trị hữu hiệu đối với bệnh đạo ôn hại lúa hay còn gọi là bệnh cháy lá (đạo ôn lá), khô cổ bông (đạo ôn cổ bông, thối cổ gié), khô vằn trên lúa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cây trồng Dịch hại Liều lượng
Lúa Đạo ôn lá (cháy lá)
- Khô cổ bông (đạo ôn cổ bông, thối cổ gié)
- Khô vằn trên lúa (đốm vằn) - 0.2 kg/ha
- Pha 10g thuốc/bình 16 lít, phun 2 bình/ 1000 m2
- 0.2 kg/ha
- Pha 10g thuốc/bình 16 lít, phun 2 bình/ 1000 m2

Thời điểm phun: Phun khi vết bệnh chớm xuất hiện.
Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 15 ngày.
 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 20802530 | Online: 14