Thuốc trừ bệnh
TT OVER 325SC

Thành phần:

– Azoxystrobin … 200g/l

– Difenoconazole … 125g/l

– Phụ gia … 675g/l

Quy cách: chai 240ml

TRI 75 WG

Thành phần:

– Tricyclazole … 75% W/w

– Phụ gia … 25% W/w

Quy cách: gói 30g và gói 100g

TRIO SUPER 70 WP

Thành phần:

– Tricyclazole … 40% W/w

– Isoprothiolane … 30% W/w

– Phụ gia … 30% W/w

Quy cách: gói 40g và gói 100g

 

UNITIL 32 WP

Thành phần:

– Kasugamycin … 2% W/w

– Tricyclazole … 30% W/w

– Phụ gia … 68% W/w

Quy cách: Gói 40g

TT-ATANIL 250WP

Thành phần:

– Bismerthiazol … 250g/kg

– Phụ gia … 750g/kg

Quy cách: gói 80g và gói 400g

 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23193427 | Online: 28