KATAMIN 3SL
Thành phần  
- Kasugamycin…………..…….30g/l
- Phụ gia……………………...1 lít
 Quy cách: chai 360ml.

KATAMIN 3SL  mặt trước                                      KATAMIN 3SL mặt sau 
 
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 
Katamin 3SL đặc trị đạo ôn trên lá (cháy lá), phòng trừ đạo ôn cổ bông (thối cổ gié), bạc lá (cháy bìa lá) do vi khuẩn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng Dịch hại Liều lượng
Lúa  Bệnh đạo ôn trên lá, đạo ôn cổ bông, bạc lá lúa (cháy bìa lá )  0,8 lít/ha
 
Thời điểm phun:
- Phun khi vết bệnh chớm xuất hiện và khi lúa trổ được 3-5% để phòng bệnh trên bông.
- Pha 30 - 40 ml thuốc/bình 16 lít hoặc 50 - 60 ml/bình 25 lít. Lượng nước phun: 400 lit/ha
Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 07 ngày.
 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23368428 | Online: 11