Forliet 80WP
Thành phần  
- Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w)
 Phụ gia…………………..................20% (w/w)
 Quy cách: gói 100g và gói 1 kg

 
 
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 
Forliet 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tính nội hấp. Thuốc được lưu dẫn từ thân lá xuống rễ và ngược lại. Do đó thuốc phòng và trị được bệnh chết nhanh trên tiêu; loét sọc mặt cạo trên cao su; sương mai và nứt thân chảy nhựa trên dưa hấu; xì mủ trên cam; thối quả trên nhãn; sọc trắng trên bắp; thối nũn trên gừng; bạc lá lúa (cháy bìa lá do vi khuẩn).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cây trồng Dịch hại Liều lượng

Tiêu
 
Chết nhanh
40g/16 lít nước

Cao su
 
Loét sọc mặt cạo
Pha 20g/1 lít nước, quét lên miệng cạo

Cam
 
Xì mủ
40g/16 lít nước

Nhãn
 
Thối quả
40g/16 lít nước

Dưa hấu
 
Bệnh sương mai và nứt thân chảy nhựa
30-40g/16 lít nước

Bắp (ngô)
 
Sọc lá 40g/16 lít nước

Gừng
 
-Thối nhũn 40g/16 lít nước

Lúa
 
Bệnh bạc lá lúa (cháy bìa lá do vi khuẩn) 50g/16 lít nước
- Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun 2 bình 16 lít/1000m2.
Thời điểm phun: 
- Phun khi vết bệnh chớm xuất hiện.
Thời gian cách ly:
- Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 07 ngày.
 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23008653 | Online: 6