PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG NPK TÂN THÀNH 16-16-8 + TE
Thành phần: Đạm tổng số (Nts): 16%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Mangan (Mn): 540 ppm; Bo (B): 100ppm
Độ ẩm: 5%


   

 

Công dụng
- Cung cấp thành phần đạm, lân, Kali và vi lượng cho tất cả các loại cây trồng.
- Bổ sung nguyên tố vi lượng Bo giúp tăngsự hình thành và phân hoá mầm hoa, tăng cường sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ đậu trái, giúp giảm rụng hoa và trái non.
-  Tăng năng suất và chất lượng nông sản
Hướng dẫn sử dụng:
- Cây lúa: sử dụng bón thúc 2 lần/vụ:
+ Lần 1 sau sạ 7-10 ngày: 150-170 kg/ha;
+ Lần 2 sau sạ 18-25 ngày: 130-150 kg/ha.
- Cây thanh long: bón 3 lần/vụ:
+ Lần 1 sau khi thu hoạch: 0,6 kg/trụ;
+ Lần 2 là cuối tháng 12 dương lịch: 0,6 kg/trụ;
+ Lần 3 vào cuối tháng 3: 0,8 kg/trụ.
- Cây ăn trái:
 + Giai đoạn kiến thiết cơ bản: bón 1-2 kg/cây/năm, 1 lần/năm vào đầu mùa mưa;
 + Giai đoạn kinh doanh: bón 2 lần/năm, lần 1 sau thu hoạch: 1-2 kg/cây; lần 2 trước khi cây ra hoa: 2 kg/cây.
- Cây cà phê: bón 3 lần/năm
+ Lần 1: 400-600 kg/ha vào đầu mùa mưa;
+ Lần 2: 600-700 kg/ ha vào giữa mùa mưa;
+ Lần 3: 800-900 kg/ ha vào cuối mùa mưa.
- Cây rau: bón 2 lần/vụ:
+ Lần 1 khi cây có khoảng 3-4 cặp lá thật: 200-300 kg/ha;
+ Lần 2 vào thời điểm 15 ngày sau khi bón lần 1: 400-600 kg/ha
 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 22295431 | Online: 15