NPK TÂN THÀNH 25-25-5
Thành phần: Đạm tổng số (Nts): 25%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 25%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%; Bo (B): 50 ppm;
Độ ẩm: 5%

 

        


         

 

Công dụng
- Cung cấp cùng lúc các loại dưỡng chất đa, vi lượng thiết yếu cho cây; đặc biệt bổ sung nguyên tố vi lượng làm tăng độ cứng, khả năng sinh trưởng của các loại cây như lúa, cây ăn trái….
- Thành phần các loại dưỡng chất cân đối, phù hợp với các giai đoạn sinh trưởng thân, lá của các loại cây trồng.
Hướng dẫn sử dụng:

Loại cây Bón lót Bón thúc
Lúa 40-60kg/ha Lần 1
(sau sạ 7-10 ngày)
50-70kg/ha
Lần 2
(sau sạ 18-22 ngày)
 200-250kg/ha
Cây ăn trái 0,15-0,20kg/cây Bón thúc tạo tán: 0,3-1kg/lần /cây
Rau màu khác   Mỗi lần 200-250kg/ha/vụ chia làm 3 lần: bón lót, thúc cây con và thúc cây trưởng thành.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23368336 | Online: 8