LACASOTO 4SP

Thành phần: Sophora japonica L.Schott… 4g/kg

Quy cách: 10g, 18g và 100g

 


 


Lacasoto  4SP 10g
 

Lacasoto  4SP 18g gói mới tiện lợi

 

 

CÔNG DỤNG:

Lacasoto 4SP chuyên dùng cho giai đoạn lúa trổ giúp:

– Tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông (10%).

– Tăng tuổi thọ, xanh lá đòng.

– Chắc cậy đầy bông, không lo nhót lúa.

– Tăng năng suất 500 – 900 kg/ha.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 

 

Thời gian cách ly: Không cần thời gian cách lyLACASOTO 4SP – NHẬN DIỆN HÀNG CHÍNH HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH TM TÂN THÀNH

  

 
TGT – Chắc cậy đầy bông, không lo nhót lúa. Lá đòng xanh bền bỉ, tăng hạt chắc bông.

 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23008621 | Online: 2