HELIX 15GB

Thành phần:

– Metaldehyde … 15% w/w

– Chất phụ gia … 85% w/w

Quy cách: Gói 800g


 

CÔNG DỤNG:

– Thuốc dạng hạt có chất dẫn dụ ốc có tác dụng diệt ốc nhanh, an toàn và hiệu quả.

– Dạng hạt tiện dụng trước khi sạ, ngay khi sạ và sau khi sạ.

– Thuốc không bị giảm hiệu lực khi trời mưa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

• TRƯỚC VÀ SAU SẠ 

Trước sạ: – Mực nước 3 – 4 cm.                 

                – Rải đều thuốc, liều lượng 3 kg/ha (10.000m²).
                – Giữ nước cho Ốc chết, sau đó rút nước.

Sau sạ:  – Mực nước tối đa 3 – 4cm.
              – Liều lượng 3kg / ha ( 10.000m²)
              – Giữ nước tối thiểu 3 ngày

• TRỘN CHUNG VỚI GIỐNG
                 Trộn 3 kg cho 1 ha (10.000m²).

• TRỘN CHUNG VỚI PHÂN BÓN
                 Trộn 3 kg thuốc cho 1 ha (10.000m²).
 

  


 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 19175800 | Online: 12